Til vores kursister, kunder og samarbejdspartnere

I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden Maj 2018 er der også sket en opdatering af kravene til de oplysninger, som Elemento som virksomhed skal give til de personer, om hvilke vi behandler oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en opdateret persondatapolitik for kursister, kunder og samarbejdspartnere, for hvilke vi behandler personlige oplysninger som omfattet af persondataforordningen og den tilsvarende danske lovgivning.

I forbindelse med bestilling af et kursus på vores webshop samt køb af en vare indsamler vi bl.a. følgende personoplysninger:
– Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi videregiver i visse tilfælde oplysninger til tredjepart, såsom de personer eller virksomheder som vi afholder kurser med. De oplysninger vi videregiver er begrænset til kursusdeltagerens navn, og intet andet. Vi videregiver hverken telefonnummer, adresse eller andre personlige oplysninger til tredjepart.

I henhold til persondataforordningen har de kursister, kunder og samarbejdspartnere for hvilke vi behandler oplysninger, en række rettigheder.

Som en person, der har registreret personoplysninger hos Elemento, har du således ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du kan ved skriftlig anmodning til Elemento enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger eller få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan kontakte Elemento på elemento@elemento.dk hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med forordningens bestemmelser eller lovgivningen i øvrigt.

Hvis din indsigelse er berettiget stopper vi med behandlingen og sletter dine data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter journal lovgivningen eller ud fra karakteren af den rådgivning og dertil relateret sagsbehandling, vi har foretaget indtil da.

Endelig har du ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. En sådan klage kan indsendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, Borgergade 28, 5. 1300 København K, tlf. 33 19 32 00.

Opbevaringssikkerhed

Vi tilstræber en høj grad af sikkerhed omkring de personoplysninger, som vi behandler.

Tiltag til sikkerhed omfatter bl.a. anvendelse af anerkendte hostingpartnere med fokus på datasikkerhed.

For at undgå datatab, tager vi back-up af vores dataset ligeledes ved anerkendt hosting- og backupcenter.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for de registrerede for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Kontakt

Har du spørgsmål eller klager så kan du kontakte Elemento på elemento@elemento.dk.