Når du som begynder eller lettere øvet undervandsjæger skal ud og jage dit bytte under overfladen, kan det være lidt af en jungle at finde mindstemål og fredningstider for alle arter. Derfor har vi i elemento lavet denne guide som giver dig et godt overblik over de mest populære spisefisk i de danske favande. Der findes altså andre spiselige arter derude, men skyd kun dem som du med sikkerhed ved er spiselige – og som bliver spist.

ising_skrubbe_rødspætte


Ising
(Limanda limanda)
Skrubbe (Platichthys flesus)
Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Mindstemål: Alle tre typer fladfisk har forskellige mindstemål i forskellige dele af landet. De er svære at se forskel på, når de ligger begravet i sandet. Du kan i praksis tage alle tre arter på 27 cm uden at få problemer. Samtidig får du også mad ud af fisken.

Fredningstider: 15. januar – 30. April (kun gældende for hunkønsfisk). Vent helst til juni, da de fleste fisk er magre og har en ringe kødkvalitet.

pighvar

Pighvar (Psetta maxima)
Mindstemål: 30 cm
Fredningstid: ikke omfattet af fredningstider

slethvar

Slethvar (Scophthalmus rhombus)
Mindstemål: 30 cm
Fredningstid: ikke omfattet af fredningstider

 

rødtunge

Rødtunge (Microstomus kitt)
Mindstemål: 26 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

tunge

Tunge (Solea solea)
Mindstemål: 24 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

 

aborre

Aborre (Perca fluviatis)
Mindstemål: 20 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

havørred

Havørred (Salmo trutta)
Mindstemål: 40 cm
Fredningstid: 16. november til 15. Januar – gælder kun de farvede fisk (yngledragt). Du må altså gerne tage blanke fisk med løse skæl med hjem i fredningstid.

hornfisk

Hornfisk (Belone belone)
Mindstemål: ingen
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

laks

Laks (Salmo salar)
Mindstemål: 60 cm
Fredningstid: 16. november til 15. Januar – gælder kun de farvede fisk (yngledragt). Du må altså gerne tage blanke fisk med løse skæl med hjem i fredningstid.

 

makrel

Makrel (scomber scombrus)
Mindstemål: Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden: 30 cm, Skagerrak og Kattegat: 20 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

multe

Multe (Chelon labrosus)
Mindstemål: 20 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

sild

Sild (Clupea harengus)
Mindstemål 20 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

 

torsk

Torsk (Gadus morhua)
Mindstemål 35 cm
Fredningstider: ikke omfattet af fredningstider

Listen er skabt for at give dig et overblik. Der findes flere arter og vi har ikke beskrevet hvordan du jager efter dem. Hvis du vil vide mere og få mere ’hands on’ erfaring kan du gennem et af vore kurser få mere at vide og blive klogere på de enkelte arter. Du kan lære meget mere om fiskearter, undervandsjagt, fridykning, dykkerspots, jagtteknik, udendørsliv og samling af af svampe og urter ved at tage et kursus her hos elemento. God Jagt!